Οι ΗΠΑ μεταφέρουν μαζικά άρματα μάχης και εξοπλισμό στην Ανατολική Ευρώπη