Οι εισηγήσεις για μέτρα που εξετάζει το Υπουργικό Συμβούλιο