Η ΚΡΗΤΗ TV στις εφημερίες των Κρητικών Νοσοκομείων