Η λειτουργία των κέντρων διασκέδασης και οι αλλαγές από σήμερα σε γάμους/βαπτίσεις