Οι παράγοντες για την κλινική εμφάνισης της άνοιας