Η παρατήρηση στον Χάρη Παπαθεοχάρους από την κοπέλα του