Η πορεία της θερμοκρασίας στην Κρήτη ανά μήνα το 2021