Η στιγμή εντοπισμού του μικρού Λεβ που κρυβόταν για πάνω από 10 ώρες σε χαράδρα