Οι Τούρκοι φοβούνται επέκταση των χωρικών υδάτων μας στα 12νμ στο Αιγαίο