Οι Βούλγαροι “εξαφάνισαν” στην απογραφή, τους Έλληνες και τους Πομάκους – Μέσα Τούρκοι και Ρομά!