Ιατροδικαστική εξέταση: Οι «φονικές» αναθυμιάσεις οδήγησαν στον θάνατο