Ικανοποιητικά εξελίσσεται η κατάσταση της υγείας του τέως Αρχιεπισκόπου Κρήτης