ΗΠΑ: Αφαιρείται η ονομασία ΠΟΠ του ελβετικού τυριού Gruyere