Ήπιο το πέρασμα της «Ελπίδας» από την Π.Ε. Καβάλας