Υποτονική η κίνηση στην λαϊκή αγορά της Καβάλας της τελευταίες εβδομάδες