Υπουργείο Υγείας: Τι ισχύει για θετικούς, επαφές και εισηγήσεις για νέα μέτρα