Υπουργός Υγείας για τους σχεδιασμούς για εξεύρεση κλινών, εκτόξευση κρουσμάτων και νέα μέτρα