Κακή η βαθμολογία της Κύπρου στη διαφάνεια για διαχείριση της πανδημίας