Κατακόρυφη αναβάθμιση της Ελλάδας στο ΝΑΤΟ το οποίο εγκαταλείπει την Τουρκία