Καταγγελίες Οικολόγων για άθλιες συνθήκες διαβίωσης ζώων στο Αρεδιού