Καταθέτει έτοιμη πρόταση προς ΕΕ για Κυπριακό και ΜΟΕ ο Αναστασιάδης