Καβάλα | Με ιδιαίτερη λαμπρότητα και κατάνυξη ο καθαγιασμός των υδάτων