Κινήσεις για άνοιγμα της ανταγωνιστικής αγοράς ηλεκτρισμού