Κοινό φορτιστή για όλα τα κινητά και ηλεκτρονικές συσκευές προτείνει η ΕΕ