Κόμμα για τα Ζώα για την οπλοκατοχή και κακοποίηση ζώων