Κωνσταντίνος Φίλης, Η Ουκρανική κρίση, ο ρόλος Ελλάδας και Τουρκίας και η απουσία της Ευρώπης