Κώστας Γρίβας, Καμία υπεροχή δεν έχει η Τουρκία στρατιωτικά έναντι της χώρας μας