Κρήτη:18 σήμερα τα τμήματα σχολείων που συμπλήρωσαν το 50%+1 και κατέβασαν ρολά