Λατινική “Μπάμπουσκα” με μια ντουζίνα χώρες στο πλευρό της