Μάχη στη λεωφόρο Αλεξάνδρας για τον καθαρισμό των λωρίδων κυκλοφορίας