Μάλι: Σκληρές κυρώσεις στο στρατιωτικό καθεστώς που κατέλαβε την εξουσία το 2020