Με αρνητικό τεστ ανά χείρας η επιστροφή των μαθητών