Με λαμπρότητα αλλα και με μέτρα προστασίας ο εορτασμός του Αγ. Γργηγορίου στην Νέα Καρβάλη