Με λίγους μόνο επιβάτες εκτελούνται τα δρομολόγια ου αστικού ΚΤΕΛ Καβάλας