Με το βλέμμα στραμμένο στο άνοιγμα των σχολείων η μαθητική κοινότητα