Μετά την Ελλάδα και η Τουρκία διευρύνει την συνεργασία με την ρωσική Gazprom