Μικτές ΕΠΣΗ: Χορηγία υψηλού επιπέδου από τα Αναψυκτικά “ΦΗΜΗ”