Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ Προέδρων Επιμελητηρίου Δράμας-ΕΒΕ Αθηνών