Ο Αλέξανδρος Αλεξάνδρου για την εξέταση αιτήσεων ανέργων