Ο Αντώνης Κουρράς για τη Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης και το Ευρωπαϊκό Έτος Νεολαίας