Ο Αβραάμ Ηλία στις Τομες στα Γεγονότα για τις νοσηλείες παιδιών