Ο Δρ. Καραγιάννης για εισηγήσεις ειδικών και πορεία πανδημίας