Ο Δρ. Καραγιάννης για τη φθίνουσα πορεία των κρουσμάτων