Ο Δρ. Μικελλιδης για τις ψυχολογικές επιπτώσεις από την πανδημία