Ο East Med “προκαλεί” ένταση στην Α.Μεσόγειο όχι όμως ο EuroAsia Interconnector;