Ο Γιάννης Καρούσος για τα αυξημένα τέλη στο λιμάνι Λεμεσού