Ο Γιώργος Κουκουμάς για τις αποφάσεις ΚΕ ΑΚΕΛ για προεδρικές εκλογές