Ο Υπουργός Παιδείας για την επιστροφή μαθητών και εκπαιδευτικών στα σχολεία