Ο παρατεταμένος εγκλεισμός επηρέασε την ψυχική υγεία