Ο πλανήτης υποδέχτηκε το 2022: Έκλεψαν τις εντυπώσεις οι εορτασμοί στη Νέα Υόρκη